Vivestad Høstmarked er en ideell organisasjon underlagt Bygdehuset Sagatun. Vivestad Høstmarked arrangeres hvert år, normalt den nest siste helgen i august (uke 33 eller 34). Arrangementet er et rent dugnadsprosjekt. Alt overskudd går til drift og vedlikehold av Bygdehuset Sagatun, som er bygdas storstue og samlingsplass.

 

Uten vår fantastiske dugnadsgjeng hadde det ikke vært mulig å arrangere markedet. Vi har ca 115 - 125 personer i sving i løpet av helgen, i tillegg til alt arbeidet som nedlegges både i forkant og etterkant. Dugnadsarbeiderne er i alle aldre, fra 12 til over 80!

 

Styret/Hovedkomiteen er de ansvarlige for gjennomføringen av markedet. For 2017 består styret av:

Vidar VallumrødVidar Vallumrød

Leder av markedsstyret

Ansvar: Parkering og Bokmarked

E-post: vidar(a)vivestadhostmarked.no

 

 

Tore Fevang

Tore Fevang

Ansvar: Utstillere

E-post: tore(a)vivestadhostmarked.no

 

 

 

Oddbjørn LønnOddbjørn Lønn

Ansvar: Servering, mattelt og kiosker

 

 

 

 

 

Odd Roar Sulutvedt

Ansvar: Informasjon og innsjekking

E-post: post(a)vivestadhostmarked.no 

 

 

 

 

Ragnar FonRagnar Fon

Ansvar: Økonomi

 

 

 

 

 

Hans Kristian KjæråsHans Kr. Kjærås

Ansvar: Uteområder

 

 

 

 

 

Johnny Mathisen

Styreleder Bygdehuset Sagatun

Dugnader i forbindelse med markedet 2018

Også i år blir det dugnad hver dag kl. 18.00 i uka før markedet starter, altså i uke 33. Det er mye som skal gjøres, har du litt ledig tid så kom bortom Sagatun! Vi sørger for litt å bite i og litt og drikke, og en hyggelig prat blir det også tid til.

På markedssøndagen er det opprydding, vi oppfordrer alle som har mulighet til å møte opp kl. 17.00. Da blir det en kort oppsummering i matteltet, og deretter rydding av området. Er vi mange, så er mye gjort på et par timer!

 

Noen bilder fra tidligere år:

 En sliten, men lykkelig dugnadsgjeng etter markedet i 2009. Leder Vidar holder "takketale".

 

 

 

Jobben går alltid lettere med godt humør! Her er deler av kjøkkengjengen i sving (fra 2009).

 

 

 

 

 "Grillkongene" i aksjon! (fra markedet i 2010)      

 

 

 

 

Interntransporten er viktig for utsalgsstedene, her mangler det tydeligvis cola i en kiosk! (fra 2010).